ANG MASUNGIT NA TOY SELLER

ANG MASUNGIT NA TOY SELLER
“Kuya magkano po ito?” tanong ko habang hawak ang laruang tinutukoy ko.
Napasimangot na lamang ako ng hindi ito sumagot. Mukhang abalang abala ito habang patuloy sa pagpindot sa screen ng cellphone niya.
Tumikhim ako bago muling magsalita, “Kuya magkano po dito?” paguulit ko.
Walang emosyon itong tumingala sa akin at kaagad ring tumayo mula sa kaniyang pagkakaupo. May itinuro itong maliit na papel sa kapit kong laruan.
“Every toy have their price written on them.” Masungit na hasik nito.
Bumalik na rin agad ito sa kaniyang pagkakaupo at muling binaling ang atensiyon sa kaniyang cellphone. Napabuntong hininga na lamang ako bago tingnan ang itinuro niyang presyo.
“Hays pogi sana kaso masungit.” Bulong ko.
“What did you say?”
Muli akong napabaling ng tingin sa tinderong masungit. Tutok pa rin ang atensiyon nito sa hawak niya.
“Ah wala, sabi ko ang mahal naman nito.” pagsisinungaling matapos maibalik ang laruan sa dati nitong pwesto.
Umiling iling lamang ito at tila may sinabi ngunit hindi ko naintindihan dahil chingchong language yata ang linguwahe niya.
Itinuon ko na lamang ang aking pansin sa pagpili ng laruang ireregalo ko sa aking pamangkin. Malapit na ring sumapit ang Christmas kaya’t inaasahan nilang may regalong matatanggap mula sa akin.
“Aish what the fvck, not now.”
Wala sa oras akong napalingon sa napakasungit na tindero nitong mga laruan. Napansin kong tumutunog ang cell phone nito at mukhang ayaw niyang sagutin ang tawag. Nang umangat ang tingin ko sa kaniyang mga mata ay hindi ko inaasahan na nakatingin na rin...


pala ito sa aking gawi.
Nagmamadali akong nag-iwas tingin pero mula sa gilid ng aking mata ay nasaksihan ko ang pagsilay ng tipid nitong ngiti.
“Hello mom.” Malamig na sambit nito.
Siguro’y sinagot na niya ang taong tumatawag kanina. Kunwari’y namimili ako pero palihim akong nakikinig sa kanilang usapan.
“Actually, she’s here right now.”
Tanging boses no’ng masungit na tindero ang naririnig ko siguro’y dahil hindi ito nakaloud speaker.
“Hey.”
Marahan akong lumingon sa binatang kumalabit sa akin, “May kailangan ka ba?”
Walang emosyon ang postura nito habang inilalapit sa akin ang kaniyang telepono, “Say; hi tita, this is Aron’s girlfriend.”
Nanlaki ang aking mata. Akmang sasambitin ko na ang mga katagang ayaw ko ngunit kaagad itong naglabas ng limang libo.
“Hi tita, this is Aron’s girlfriend.” Mahinhing sambit ko.
Kaagad kong inilayo ang aking sarili mula sa telepono ng marinig ang masayang tili ng isang babae.
“Thanks God! You don’t know how happy I am hija.” Sambit ng nasa kabilang linya.
Naguguluhan akong napatingin sa masungit na tinderong sa tingin ko’y Aron ang pangalan. Iniabot lamang nito sa akin ang pera at kaagad ng umalis sa aking harapan.
My gosh easy money.
Kaagad akong huminto sa paghalik sa perang hawak ko ng bumalik si Aron na akalain mo’y pasan ang buong mundo.
“Come with me,” tila napipilitang sambit nito, “Mom wants to meet my girlfriend.” Maotoridad na sambit nito at walang pasabing hinila ako.
A-Ano raw? Girlfriend niya na agad ako? Bakit wala akong alam?
_______
A work of FICTION β€” Written by: Naia Canard
Share On Whatsapp

"1" Comment
Leave a Reply
top