B1NIGYAN AKO NG MALAK1NG HALAGA NG 1SANG B1LYONARYO KAPAL1T NG B1GYAN KO S1YA NG ANAK“—Part 1


B1NIGYAN AKO NG MALAK1NG HALAGA NG 1SANG B1LYONARYO KAPAL1T NG B1GYAN KO S1YA NG ANAK“—Part 1
Written by:Riza manunulat
***
“Hi, my name is “Chlea Dion” 20 yrs old. may isang k*patid na lalaki at syempre my mom!” k*mi nalang tatlo ang magkakasama.
“I have‚ a father but iniwan niya kami actually‚ tandang–tanda kopa yong time na iniwan kami ng papa ko.
***
“M*hal‚ wag mo kaming iwan ng mga an*k mo please m*awa ka naman sa amin!” “Umiyak na saad ni mama kay papa.
“Dad, please wag mo kaming iwan!” sino nalang ang b*buhay samin?” “T*nong ko kay dad h*bang umiiyak.
“Your mother!” “he answer.
“Si mama?” diba obligations mo na b*hayin kami and to be a kind father be respectful father and be a loving husband to he’s wife and he’r daughter and son!” diba ang lahat ng yan obligations mo kayo ni mama so bkt mo kami iiwan sana h*ndi nalang ikaw yong naging ama kono dahil ni isa jan hindi mo nagawa sana h*ndi ka dumating sa buhay ni mama!” “M*ngiyak–iyak‚ na singhal ko kay...


dad.
/*Pakk!”
“Is*ng, malakas na sampal ang nas*wi ko from my father!”
“Nonsense!” “h*ling salita na b*nitawan niya bago tul*yang umalis.
“Lub*g, na lubog, kami yong time nayun wal*ng araw na hindi ako umiiyak lalo na si mama. and then one day s*nabi ko sa sarili ko i need to be strong lal*t may kapatid pa ako na he need my help.
“Chlea are you ok?” “t*nong ng doctor na assigned kay mama.
“K*ya, natauhan ako”
“Yes!” doc na*lala kolang ýong gińawa samin ni dad!” “s*gut ko dito.
“K*ya‚ tumango siya!”
“Oumm, by the way chlea kail*ngan ng ma operahan ýong mama mo‚ dahil h*bang tumatagal siya dito lum*lala din yong k*lagayan niya. “Ani ng doctor sakin.
“Oumm, doc magk*no ba ang kailangan na pera?” “i asked.
“200 thousands ija ang kailangan mong pera!” “she answer.
“200 thousands!” i don’t have that kind of money doc!”
“Siya nga, pala si “ Claire Monterey” ang doctor na naka assigned kay mama!”
“But‚ doc g*gawa ako ng par*an para makahan*p ng pera!” “ dag2 kong saad kay doc Claire.
Next:)

7
Share On Whatsapp

"2" Comments
  1. Your Namesheng

    saan pomga dugto ng binabsa kopo

  2. marco gacillos

    nice

Leave a Reply


top