Hindi makapaniwala si Neri o Clarence na matuntunan siya ng kanyang ex-boyfriend.Tila nawala tuloy ang pagpanggap niya na may amnesia siya.Kailangan gumawa siya ng paraan para makatakas baka kung ano ang pwedeng gawin sa kanya ni David.
“Clarence,sa tingin mo ba..maliit lang ang mundo?kahit saang lupalop ka pa magtago,makikita at makikita rin kita..kaya simula ngayon,dito ka na sa akin..” ngiting sabi nito kay Clarence
“Nababaliw ka na David..hindi kita mahal para magtiis sa kasamaan mo!!ipapangako ko na mabubulok ka ulit sa kulungan!!”
“Hindi na iyon mangyayari Clarence..magsasama tayo kung saan mang impy*rno tayo hahantong..”
”You’re such a dev*l!!how d*re you to do this all!?pakawalan mo na ako David!!”
“No,dito ka lang my baby..kailangan kita ngayon,iyon bang boyfriend mo ay mapera di ba?bakit di na lang natin gawing kidnap for ransom? para may milyon ako,may Clarence pa..di ba bonus iyon?kung nagkataon ngang mahal ka ng lalaking iyon..tutubusin ka niya kahit napakamahal ng halaga..” natatawang sabi nito sa kanya
”Baliw ka na nga David!!wala kang makukuha sa kanya kahit ultimo piso,wala!!”
“Let see..” sagot nito at kinuha ang cellphone sa bulsa at nagdial
“Hello?sino ‘to?” anas ng nasa kabilang linya
”Ikaw ba si Galvin Santiago ang may-ari ng La Fortuna Resort?”
”This is Galvin,if you mind to check in matagal nang private ang resort..at hindi na available sa mga tourist ang lugar dito..”
“Eh,iyong girlfriend mo available ba?” natatawang tanong niya kay Galvin sa kabilang linya
“Hawak ko ngayon si Neri o Clarence..naku dalawang pangalan pero iisa lang pag pasasabugin..”
“Huwag mong saktan si Neri!!sabihin mo kung ano ang kailangan mo!!”
“Five million..iyon ang gusto ko..kapalit ng buhay nitong babaeng nakatali sa ibabaw ng kama..ano,deal ka ba?”
“Huwag na huwag mong saktan si Neri..itetext ko sa iyo kung ano ang desisyon ko!!”
“Hurry!!atat na atat na ako makahawak ng milyones..”
“Maghintay ka dahil masasabik ka namang hawakan ang rehas!!” mahinang sabat ni Clarence kay David
Ibinaba na ni David ang phone.
“Tutubusin ka na ng boyfriend mo..just wait,kung hindi siya susulpot alam mo na ang mangyayari sa iyo..”
“Napakawalang hiya mo talaga David,nangangailangan ka ngayon...


ng milyones dahil babalik ka na naman sa pagiging drug lord mo!!”
“Tama na ang pagsermon mo,lalabas muna ako para makakain ka na diyan..huwag kang magtangkang tumakas dahil tigok ang labas ng boyfriend mo..maliwanag ba?”
Sa halip na sumagot ay hindi na lang kumibo si Clarence.
Maya-maya’y pumasok ang isang tauhan ni David para tanggalin ang tali sa mga kamay niya para makakain siya.
“Kumain ka na..” sabi ng lalaking matipuno ang katawan
Agad na kinuha ni Clarence ang tinidor at itinusok sa leeg ng lalaki.Nag-aaray ang lalaki at ang hawak ng lalaki na dos por dos ay ipinalo ni Clarence sa ulo nito sanhi ng pagkawala ng uliran nito.Dali-dali siyang lumabas ng pinto at sinilip kung may tao ba sa labas.Nasa kabilang silid narinig niya ang boses ni David,mukhang kausap nito ang ibang tauhan.Sa magkabilang pinto may tig-isang nakabantay at sa gate ng lumang bahay na iyon ay may tatlong tauhan rin na nakabantay.Dumaan siya sa likuran,laking pasalamat niya nang walang taong nagbabantay roon.Dali-dali niyang binuksan ang lumang pinto pero hindi mabuksan kahit ilang hampas na ng kahoy ang ginawa niya.Nakarinig siya ng mga yabag na papunta sa kinaroroonan niya.Nagtago agad siya.
Isang lalaki ang nakatayo sa may tapat ng tinataguan niya.Kinakabahan siya,sana umalis na ang lalaking ‘to para makatakas na siya.
Iyon na nga,lumayo na ang tauhan ni David sa pinagtataguan ni Clarence tsaka siya lumabas.
“Wanna play hide and seek?!!!”
Sambit ng boses nang taong nasa likuran niya.
“Ahhhhhhhh!!!,oh my…God!!” napasigaw si Clarence
Tatakbo na sana siya pero hinawakan siya ni David.
“Ang tigas ng ulo mo..pinapakain ka lang kanina kung saan saan ka naman nakarating..” galit na sabi ni David sa kanya
“Hayaan mo na ako David..”
Tinawag niya ang dalawang tauhan para itali muli si Clarence sa kwarto.
“David!!” sigaw niya,nagbabakasakaling pakawalan siya
“Enough Clarence.” tanging sagot nito at tumawa
”Kapag inulit mo pa ang pagtakas,dadalhin ko dito ang bangkay ng boyfriend mo!!!”
Bakit boyfriend?hindi niya naman talaga boyfriend iyon at wala itong kinalaman.Natakot siya na baka idamay dito si Galvin at saktan ng mga tauhan ni David.


Share On Whatsapp

Leave a Reply


top